Strona główna
Slide item 6
Slide item 7
KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY!

KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY!


Wspólną recytacją znanego wiersza rozpoczął się festyn z okazji Dnia Flagi RP. Były tańce, zabawy integracyjne i cukrowa wata, a także konkursy z nagrodami. Przedszkolaki i najmłodsi uczniowie szkół bawili się z Papą Smerfem i Smerfetką.


Więcej informacji

3 MAJA. UROCZYSTOŚCI W MIĘDZYRZECU

3 MAJA. UROCZYSTOŚCI W MIĘDZYRZECU


Tegoroczne uroczystości upamiętniające 226 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyły się w strugach deszczu. Mimo to wzięło w nich udział wielu mieszkańców miasta.


Więcej informacji

Slide item 5
DYSKUTOWALI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

DYSKUTOWALI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA


24 kwietnia w międzyrzeckim Urzędzie Gminy odbyła się debata poświęcona bezpieczeństwu. Spotkanie z udziałem władz miasta i gminy Międzyrzec Podlaski oraz mieszkańców zorganizował tutejszy Komisariat Policji.


Więcej informacji

ZAWADKI I STOŁPNO NAJLEPSZE

ZAWADKI I STOŁPNO NAJLEPSZE


Wielkie emocje towarzyszyły tegorocznym ćwiczeniom sportowo-pożarniczym, które odbyły się 23 kwietnia na międzyrzeckim stadionie. W mieście triumfowali druhowie z OSP Zawadki i druhny z OSP Stołpno.


Więcej informacji

Burmistrz Miasta, mając na uwadze konieczność prowadzenia rewitalizacji wybranych obszarów Miasta Międzyrzec Podlaski, w dniu 12 grudnia 2016 r. zawiadomiło rozpoczęciu konsultacji społecznych „Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski”.

Przedmiotem konsultacji było wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski, dla którego zostanie opracowany Program Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2017-2023.Konsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.


Konsultacje przeprowadzone byłyod12 grudnia 2016 r. do 2 stycznia 2017 r. w formie:

  1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji.
  2. Zbierania uwag ustnych.
  3. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W tym samym terminie, tj. od12 grudnia 2016 r. do 2 stycznia 2017 r. udostępniono ankietę mającą na celu zebranie uwag i opinii dotyczących obszarów zdegradowanych, podstawowych potrzeb Międzyrzeca Podlaskiego w zakresie rewitalizacji i oczekiwanych realizacji przedsięwzięć.Wyniki prowadzonych konsultacji i ankietyzacji potwierdziły prawidłowość wstępnie wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a wszystkie zebrane uwagi i propozycje zostaną uwzględnione w będącym w trakcie przygotowania Programie Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2017-2023.

W czasie trwania konsultacji społecznych zorganizowano także spotkanie Miejskiego Komitetu ds. Rewitalizacji oraz Zespołu ds. Rewitalizacji. Na obu spotkaniach omówiony został zakres dotychczas zrealizowanych prac, propozycje działań niezbędnych do podjęcia i oczekiwań dotyczących prowadzonej rewitalizacji wybranych obszarów miasta.

W opracowanej „Diagnozie” wprowadzono pojęcie „jednostki analitycznej” zamiast stosowanego dotychczas określenia „wydzielone obszary”. Dokonano także drobnych zmian redakcyjnych. Treść merytoryczna nie uległa zmianie w stosunku do przedkładanego projektu dokumentu. Jako załącznik do „Diagnozy” wprowadzono wyniki ankietyzacji. Dzięki temu każdy z interesariuszy rewitalizacji ma możliwość zapoznania się z ostatecznym kształtem dokumentu uwzględniającego wyniki prowadzonych konsultacji społecznych.  

 

 

 

 

OGŁOSZENIA

Więcej w kategorii: Ogłoszenia   

app2

Inwestycje zrealizowane przy udziale funduszy zewnętrznych

zriwm

Miasta partnerskie

mp

  

               

       herb um   

 

Miasto Międzyrzec Podlaski,

ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski 

tel. 83 372 62 10