Strona główna
POWSTANIE NOWA ŚCIEŻKA ROWEROWA

POWSTANIE NOWA ŚCIEŻKA ROWEROWA


Już we wrześniu rozpocznie się budowa kolejnej ścieżki rowerowej w Międzyrzecu Podlaskim. Dzięki temu miłośnicy dwóch kółek zyskają dogodny dojazd do ul. Rudnickiej.


Więcej informacji

LEGENDARNY LADY PANK W MIĘDZYRZECU

LEGENDARNY LADY PANK W MIĘDZYRZECU


Tegoroczne Dni Międzyrzeca obfitowały w mnóstwo atrakcji przygotowanych przez Miejski Ośrodek Kultury. Największą z nich był sobotni koncert zespołu Lady Pank, który przyciągnął tłumy fanów do parku Potockich.


Więcej informacji

Slide item 6
CZYTAJĄ, I TO JAK!

CZYTAJĄ, I TO JAK!


1 czerwca uczniowie międzyrzeckich szkół wraz z nauczycielami tłumnie zgromadzili się na placu Jana Pawła II, by wziąć udział w akcji „Jak nie czytam jak czytam”.


Więcej informacji

GRUNTOWNY REMONT NA 20-LECIE BASENU

GRUNTOWNY REMONT NA 20-LECIE BASENU


Międzyrzecka Kryta Pływalnia „Oceanik” wkrótce będzie jak nowa. Miasto pozyskało 342 tys. zł na remont hali basenowej i jej zaplecza.


Więcej informacji

Burmistrz Miasta, mając na uwadze konieczność prowadzenia rewitalizacji wybranych obszarów Miasta Międzyrzec Podlaski, w dniu 12 grudnia 2016 r. zawiadomiło rozpoczęciu konsultacji społecznych „Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski”.

Przedmiotem konsultacji było wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski, dla którego zostanie opracowany Program Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2017-2023.Konsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.


Konsultacje przeprowadzone byłyod12 grudnia 2016 r. do 2 stycznia 2017 r. w formie:

  1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji.
  2. Zbierania uwag ustnych.
  3. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W tym samym terminie, tj. od12 grudnia 2016 r. do 2 stycznia 2017 r. udostępniono ankietę mającą na celu zebranie uwag i opinii dotyczących obszarów zdegradowanych, podstawowych potrzeb Międzyrzeca Podlaskiego w zakresie rewitalizacji i oczekiwanych realizacji przedsięwzięć.Wyniki prowadzonych konsultacji i ankietyzacji potwierdziły prawidłowość wstępnie wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a wszystkie zebrane uwagi i propozycje zostaną uwzględnione w będącym w trakcie przygotowania Programie Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2017-2023.

W czasie trwania konsultacji społecznych zorganizowano także spotkanie Miejskiego Komitetu ds. Rewitalizacji oraz Zespołu ds. Rewitalizacji. Na obu spotkaniach omówiony został zakres dotychczas zrealizowanych prac, propozycje działań niezbędnych do podjęcia i oczekiwań dotyczących prowadzonej rewitalizacji wybranych obszarów miasta.

W opracowanej „Diagnozie” wprowadzono pojęcie „jednostki analitycznej” zamiast stosowanego dotychczas określenia „wydzielone obszary”. Dokonano także drobnych zmian redakcyjnych. Treść merytoryczna nie uległa zmianie w stosunku do przedkładanego projektu dokumentu. Jako załącznik do „Diagnozy” wprowadzono wyniki ankietyzacji. Dzięki temu każdy z interesariuszy rewitalizacji ma możliwość zapoznania się z ostatecznym kształtem dokumentu uwzględniającego wyniki prowadzonych konsultacji społecznych.  

 

 

 

 

app2

Inwestycje zrealizowane przy udziale funduszy zewnętrznych

zriwm

Miasta partnerskie

mp