Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

fp                                         bip     fb

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczamy informację o terminach odbioru poszczególnych frakcji odpadów w marcu 2017r.

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH z zabudowy jednorodzinnej

w MARCU 2017r. 

RODZAJ ODPADU I REJON MIASTA II REJON MIASTA
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

01.03.2017r.

15.03.2017r.

08.03.2017r.

22.03.2017r.

 PAPIER 

07.03.2017r.

21.03.2017r.

14.03.2017r.

28.03.2017r.

 TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE, DROBNE METALE

SZKŁO OPAKOWANIOWE
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

  

09.03.2017r.

23.03.2017r.

POPIÓŁ

02.03.2017r.

16.03.2017r.

 

 

 

Informujemy o konieczności gromadzenia odpadów komunalnych w sposób zgodny ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stosowania się do zasad segregacji odpadów komunalnych (informator dla mieszkańców dostępny na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta). 

Przypominamy także o obowiązku wystawiania worków/pojemników z poszczególnymi frakcjami odpadów w miejsce ogólnodostępne przed bramę posesji w dniach wyznaczonych w harmonogramie przed godziną 7:00.

Odpady takie jak: zużyte opony, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i zużyte energooszczędne źródła światła, meble i inne odpady wielkogabarytowe należy samodzielnie dostarczyć do punktów selektywnej zbiórki odpadów (szczegółowe informacje w informatorze dla mieszkańców). Ww. odpady wystawione przez mieszkańców poza obręb posesji, np. przed bramę, nie będą zabierane przez pracowników firmy wywozowej.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8 pok. nr 13 lub pod numerem telefonu 83 372-62-39.