Warto wiedzieć

 

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej

na rok szkolny 2017/2018

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Międzyrzec Podlaski, obowiązują następujące terminy

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

6 - 24 kwietnia 2017 r.

29 – 31 maja 2017 r.

2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

25 – 28 kwietnia 2017 r.

1 – 2 czerwca 2017 r.

3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4 maja 2017 r.

do godz. 15.00

6 czerwca 2017 r.

do godz. 15.00

4. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

5 – 9 maja 2017 r.

7 – 8 czerwca 2017 r.

5. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

10 maja 2017 r.

do godz. 15.00

9 czerwca 2017 r.

do godz. 15.00

 

 

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej: 

 1. kandydat mieszka na terenie miasta Międzyrzec Podlaski – 50 punktów;
 2. rodzeństwo kandydata uczęszcza do zespołu placówek, do którego złożony został   wniosek – 20 punktów;
 3. kandydat ukończył oddział przedszkolny w zespole placówek, do którego złożony został wniosek – 15 punktów;
 4. miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której złożony został wniosek – 15 punktów.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w pkt. 1-4,:

 1. oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania na terenie Międzyrzeca Podlaskiego;
 2. oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do zespołu placówek, do którego złożony został wniosek
 3. oświadczenie rodzica o ukończeniu przez kandydata oddziału przedszkolnego w zespole placówek, do którego złożony został wniosek;
 4. oświadczenie rodzica o miejscu pracy w obwodzie szkoły podstawowej, do której złożony został wniosek.

 

Druki  do pobrania:

 1. Oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania na terenie Międzyrzeca Podlaskiego
 2. Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do zespołu placówek, do którego złożony został wniosek
 3. Oświadczenie rodzica o ukończeniu przez kandydata oddziału przedszkolnego w zespole placówek, do którego złożony został wniosek
 4. Oświadczenie rodzica o miejscu pracy w obwodzie szkoły podstawowej, do której złożony został wniosek