Ogłoszenia

 

BURMISTRZ  MIASTA

Międzyrzec Podlaski

 

informuje, że w dniu 27 kwietnia 2017 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Międzyrzecu Podlaskim:

- lokalu użytkowego w budynku przy ul. Jana Nassuta 7, przeznaczonego do oddania w najem na czas nieoznaczony w drodze ustnego przetargu nieograniczonego;

-  stanowiska handlowego  nr 2 w budynku na targowisku przy ul.Zarówie 22B, przeznaczonego do oddania w poddzierżawę  na okres  do 30.11.2018 r. w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem wyłącznie na sprzedaż ryb i przetworów rybnych.

 

Wykazy są załącznikami do Zarządzenia Nr 432/17 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 25 kwietnia 2017 roku.

 

Wykaz nieruchomości (pdf)

 

  

               

       herb um   

 

Miasto Międzyrzec Podlaski,

ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski 

tel. 83 372 62 10