Ogłoszenia

 

BURMISTRZ  MIASTA

Międzyrzec Podlaski

 

informuje, że w dniu 6 kwietnia 2017 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 na okres 21 dni wykaz nieruchomości o pow. 0,3200 ha stanowiącej część działki Nr 500 położonej w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Zahajkowskiej, przeznaczonej do oddania
w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 418/17 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 5 kwietnia 2017 roku.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę