Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA

Międzyrzec Podlaski

informuje, że w dniu 4 kwietnia 2017 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ulicy Pocztowej 8 wykaz następujących nieruchomości położonych w Międzyrzecu Podlaskim będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski:

 -    działki nr 1214/4 o pow. 1,0452 ha przy ul. Leśnej,

-     działki nr 99 o pow. 0,1540 ha przy ul. Siteńskiej

z przeznaczeniem do zbycia w drodze przetargów nieograniczonych.

Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Nr 411/17 z dnia 30 marca 2017 r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży