Ogłoszenia

fp                                         bip     fb

 

BURMISTRZ  MIASTA

Międzyrzec Podlaski

 

informuje, że w dniu 28 lutego 2017 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ulicy Pocztowej 8 wykaz następujących nieruchomości położonych w Międzyrzecu Podlaskim będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski:

-     lokalu mieszkalnego Nr 10 w budynku przy ul. Zarówie 15,

-     lokalu mieszkalnego Nr 22 w budynku przy ul. Warszawskiej 33A

z przeznaczeniem do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców lokali.

Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Nr 392/17 z dnia 23 lutego 2017 r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia