Ogłoszenia

fp                                         bip     fb

 

W dniach od 1 do 31 marca 2017 r. w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski przyjmowane będą wnioski o uzyskanie pomocy w zakresie usuwania pokryć dachowych zawierających azbest.

Zakres pomocy obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwienie lub w przypadku eternitu już zdemontowanego - pakowanie, transport i unieszkodliwienie azbestowych pokryć dachowych.

Pomoc mogą uzyskać osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania obiektem budowlanym, które dokonają zgłoszenia planowanych prac związanych z wymianą pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym lub w przypadku eternitu zdemontowanego z dachu - posiadają oświadczenie wykonawcy demontażu.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski, ul. Pocztowa 8, pok. nr 13
w godz. pracy Urzędu.

 

Druki ww. wniosków dostępne są poniżej 

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu.

Numer telefonu do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa: 83 372-62-39

 

Wniosek

Oświadczenie wykonawcy