Strona główna
Slide item 6
Slide item 7
KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY!

KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY!


Wspólną recytacją znanego wiersza rozpoczął się festyn z okazji Dnia Flagi RP. Były tańce, zabawy integracyjne i cukrowa wata, a także konkursy z nagrodami. Przedszkolaki i najmłodsi uczniowie szkół bawili się z Papą Smerfem i Smerfetką.


Więcej informacji

3 MAJA. UROCZYSTOŚCI W MIĘDZYRZECU

3 MAJA. UROCZYSTOŚCI W MIĘDZYRZECU


Tegoroczne uroczystości upamiętniające 226 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyły się w strugach deszczu. Mimo to wzięło w nich udział wielu mieszkańców miasta.


Więcej informacji

Slide item 5
DYSKUTOWALI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

DYSKUTOWALI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA


24 kwietnia w międzyrzeckim Urzędzie Gminy odbyła się debata poświęcona bezpieczeństwu. Spotkanie z udziałem władz miasta i gminy Międzyrzec Podlaski oraz mieszkańców zorganizował tutejszy Komisariat Policji.


Więcej informacji

ZAWADKI I STOŁPNO NAJLEPSZE

ZAWADKI I STOŁPNO NAJLEPSZE


Wielkie emocje towarzyszyły tegorocznym ćwiczeniom sportowo-pożarniczym, które odbyły się 23 kwietnia na międzyrzeckim stadionie. W mieście triumfowali druhowie z OSP Zawadki i druhny z OSP Stołpno.


Więcej informacji

 

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim (2016)  należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. (indywidualnie dla każdego rodzaju zezwolenia).

 Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim nr konta  16 8039 0006 0000 0000 0452 0003 lub w kasie Urzędu Miasta ul. Pocztowa 8 21-560 Międzyrzec Podlaski w daniach i godzinach pracy Urzędu Miasta w roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach:

w nieprzekraczalnych terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2017 r.

W roku utraty ważności zezwolenia  opłaty za korzystanie z zezwolenia dokonuje się jednorazowo w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 31 stycznia 2017 r.   

(DECYDUJE DATA WPŁYWU OPŁATY NA RACHUNEK MIASTA)

 W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim lub niedokonania opłaty w należnej  wysokości oraz w obowiązujących terminach, zezwolenie na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych stosuje się przepisy art. ust 12 pkt  5, ust 12a i ust 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487, ze zm.).  

OGŁOSZENIA

Więcej w kategorii: Ogłoszenia   

app2

Inwestycje zrealizowane przy udziale funduszy zewnętrznych

zriwm

Miasta partnerskie

mp

  

               

       herb um   

 

Miasto Międzyrzec Podlaski,

ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski 

tel. 83 372 62 10