Strona główna
POWSTANIE NOWA ŚCIEŻKA ROWEROWA

POWSTANIE NOWA ŚCIEŻKA ROWEROWA


Już we wrześniu rozpocznie się budowa kolejnej ścieżki rowerowej w Międzyrzecu Podlaskim. Dzięki temu miłośnicy dwóch kółek zyskają dogodny dojazd do ul. Rudnickiej.


Więcej informacji

LEGENDARNY LADY PANK W MIĘDZYRZECU

LEGENDARNY LADY PANK W MIĘDZYRZECU


Tegoroczne Dni Międzyrzeca obfitowały w mnóstwo atrakcji przygotowanych przez Miejski Ośrodek Kultury. Największą z nich był sobotni koncert zespołu Lady Pank, który przyciągnął tłumy fanów do parku Potockich.


Więcej informacji

Slide item 6
CZYTAJĄ, I TO JAK!

CZYTAJĄ, I TO JAK!


1 czerwca uczniowie międzyrzeckich szkół wraz z nauczycielami tłumnie zgromadzili się na placu Jana Pawła II, by wziąć udział w akcji „Jak nie czytam jak czytam”.


Więcej informacji

GRUNTOWNY REMONT NA 20-LECIE BASENU

GRUNTOWNY REMONT NA 20-LECIE BASENU


Międzyrzecka Kryta Pływalnia „Oceanik” wkrótce będzie jak nowa. Miasto pozyskało 342 tys. zł na remont hali basenowej i jej zaplecza.


Więcej informacji

 

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim (2016)  należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. (indywidualnie dla każdego rodzaju zezwolenia).

 Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim nr konta  16 8039 0006 0000 0000 0452 0003 lub w kasie Urzędu Miasta ul. Pocztowa 8 21-560 Międzyrzec Podlaski w daniach i godzinach pracy Urzędu Miasta w roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach:

w nieprzekraczalnych terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2017 r.

W roku utraty ważności zezwolenia  opłaty za korzystanie z zezwolenia dokonuje się jednorazowo w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 31 stycznia 2017 r.   

(DECYDUJE DATA WPŁYWU OPŁATY NA RACHUNEK MIASTA)

 W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim lub niedokonania opłaty w należnej  wysokości oraz w obowiązujących terminach, zezwolenie na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych stosuje się przepisy art. ust 12 pkt  5, ust 12a i ust 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487, ze zm.).  

app2

Inwestycje zrealizowane przy udziale funduszy zewnętrznych

zriwm

Miasta partnerskie

mp